Inhalt anspringen

Dezernat HV III - Personal, Drittmittel

E-Mail-Adresse des Dezernats: personaldhpolde

Leitung Dezernat HV III

Anne-Theresa Gerdes
Telefon: +49 2501 806 620
E-Mail: anne-theresa.gerdesdhpolde

Sachgebiet Personal (Haushaltsmittel)

Sachgebiet Drittmittel

Sachgebiet Drittmittel - Reisekosten

Weiterführende Infos

EN

Erläuterungen und Hinweise

Bildnachweise